Stowarzyszenie Międzynarodowej Solidarności z Azją


Wsparcie na odległośćWsparcie na odległość jest nie tylko pomocą materialną, ale także zobowiązaniem, wymagającym aktywnego udziału oraz odpowiedzialności ze strony osoby wspierającej.

ASIA zobowiązuje się do przekazania 80% wpłaty na wydatki związane z wyżywieniem, kwaterunkiem, ogrzewaniem, opieka medyczną, książkami, pomocami szkolnymi oraz kosztami związanymi z lokalnym zarządzaniem, gwarantując beneficjentom podstawową edukację oraz godne życie. Pozostałe 20% zatrzymywane jest w centrali stowarzyszenia na wydatki związane z jej działalnością statutową.

Wypełnij poniższy formularz i prześlij nam pierwszą wpłatę.

W razie jakichkolwiek pytań pisz na adres: info@asia-ngo.pl.


Nazwisko*
Imię*
E-mail*
Adres*
Miasto*
Kod pocztowy*
Województwo*
Narodowość*
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Zawód
NIP
Jak dowiedziałeś się o ASIA?
Czy chciałbyś otrzymywać elektroniczną wersję biuletynu ASIA? Tak Nie
Chcę wspierać*
Dziecko/dzieci:
Rocznie 300 €
Półrocznie 150 €
Miesięcznie 25 € - tylko przez stałe zlecenie

Osoba/Osoby starsze:
Rocznie 300 €
Półrocznie 150 €
Miesięcznie 25 € - tylko przez stałe zlecenie

Mnich/mnisi w klasztorze:
Rocznie 300 €
Półrocznie 150 €
Miesięcznie 25 € - tylko przez stałe zlecenie

Mnich/mnisi w tradycyjnej szkole:
Rocznie 192 €
Półrocznie 96 €
Miesięcznie 16 € - tylko przez stałe zlecenie

Student/studenci:
Rocznie 500 €
Półrocznie 250 €
Miesięcznie 41 € - tylko przez stałe zlecenie
Płatność*

Z powodów administracyjnych i dla zapewnienia większej pewności beneficjentów prosimy o wybranie stałego zlecenia bankowego.

Przelew bankowy
(W tytule ASIA Onlus - IBAN: IT 06 F 01030 72160 000000562272; BIC/SWIFT: PASC IT M1G99)
http://www.asia-ngo.org/en/

Karta kredytowa lub Paypal
(Visa, Mastercard, American Express, Discover)
Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę Tak Nie
* Obowiązkowe pola do wypełnienia