Stowarzyszenie Międzynarodowej Solidarności z Azją


Nasze projekty

25.12.2016

Wiejska szkoła w Wakha!

W prowincji Qinghai panuje bardzo wysoki stopień analfabetyzmu i trudności dostępu do nauki, w związku z czym szkoła w Wakha posiada ogromne znaczenie dla zapewnienia edukacji dzieciom z koczowniczych społeczności Tybetańczyków żyjących na stepach połóżonych powyżej 3500 m. n.p.m. (Więcej...)


19.11.2013

Ofiaruj wymarzony prezent!

Tybetańskie dziewczynki ze szkoły w Golok potrzebują kuchni i jadalni, gdzie mogłyby wspólnie spożywać gorące posiłki. Potrzebujemy jeszcze uzbierać 57 tys. euro, aby móc zacząć prace (Więcej...).


23.05.2013

Szkołę Manasarovar udało się ocalić!

Polska część grupy ASIA dzięki hojnym darczyńcom mogła przelać wszystkie zgromadzone na ten cel pieniądze. W odpowiedzi otrzymaliśmy list (Więcej...).


19.03.2013

Projekt „Wyślijmy je do szkoły” zakończył się sukcesem!

Z przyjemnością informujemy, że udało się znaleźć 500 sponsorów, którzy kwotą 25 euro miesięcznie, zobowiązali się do wspierania utrzymania i wykształcenia dziewczynek. Drugim etapem tego projektu będzie renowacja szkoły. (Więcej...).


17.04.2010

Wyślijmy je do szkoły!

Dzięki Wam zrobiliśmy "mały krok milowy" - 83 Tybetańskie dziewczynki będą miały ciepłe ubranie, jedzenie, książki, ale przede wszystkim mogły uczęszczać do szkoły, w której będą uczyły się swojej historii, języka i tysiącletniej tradycji. Teraz potrzebujemy kontynuować ten projekt, żeby tę samą możliwość miało 500 tybetańskich dziewcząt, które dzięki wsparciu na odległość będą mogły wyrosnąć na wykształcone kobiety, świadome własnego potencjału. (Więcej...).


17.04.2010

Ocalmy szkołę w Manasarovar!

Ten projekt zakłada kupno budynku, który szkoła Manasarovar wynajmuje od 1999 roku. To wyjątkowa szkoła, zlokalizowana w Kathmandu, które odgrywa ważną rolę w edukacji dzieci na wygnaniu i zachowaniu Tybetańskiej kultury. ASIA wspiera tę szkołę od początku dzięki projektom adopcji na odległość. Wiemy bardzo dobrze jak wielką troską i zaangażowaniem wykazują się nauczyciele i pracownicy szkoły. Teraz grozi jej zamknięcie i nie możemy pozwolić, aby 350 dzieci, które do niej uczęszczają i tych, które przyjadą w przyszłości, straciły szansę otrzymania odpowiedniej Tybetańskiej edukacji (Więcej...).


17.04.2010

Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi

14-go kwietnia o 7:49 czasu lokalnego w Yushu – Autonomicznej Prefekturze Tybetańskiej miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 7.1 w skali Richtera. Najbardziej dotknięte zostały najbiedniejsze rejony Yushu – na północ od Qinghai, zamieszkałe w 90% przez ludność tybetańska, gdzie, podaje się, zginęło 791 osób a ponad 11 500 jest rannych (Więcej...).


20.09.2009

Obdudowa Świątyni Galingteng

Świątynia Galingteng, założona w XI w. przez Lha Iung Dpal Gyi rDorje, znajduje się w okręgu Derge, we wschodniej części Seczuanu w Chinach. Założona w tradycji Ningmapa, przeszła później do tradycji Sakjapa, a teraz charakteryzuje się mieszanką obu tych tradycji. Dla zamieszkałej w okolicy ludności Kampow, liczącej około 1300 osób, jak również dla wiekszości Tybetanczyków jest to jedno z najważniejszych świętych miejsc w Tybecie oraz jednym z najważniejszych centrów kultury tybetańskiej i dlatego szczególnie drogie naszemu Mistrzowi Chogyal Namkhai Norbu i jego synowi Yeshi Silvano Namkhai (Więcej...).


20.09.2009

Budowa szkoły podstawowej w Derge

Projekt przewiduje rozbudowę i wyposażenie szkoły podstawowej w miasteczku Derge. Szkoła zostala zalożona w 2002 roku przez Khempo Sonama - przełożonego świątyni w Dorje. Chodzą do niej żyjące w ogromnej biedzie dzieci, często sieroty. Oprócz nauki matematyki, angielskiego, itd, szkoła umożliwia im dostęp do nauki i kultury tybetańskiej. Kultywowane są tradycyjne tańce i pieśni (Więcej...).