Stowarzyszenie Międzynarodowej Solidarności z Azją


Wiejska szkoła w Wakha!

25 grudnia 2012

W prowincji Qinghai panuje bardzo wysoki stopień analfabetyzmu i trudności dostępu do nauki, w związku z czym szkoła w Wakha posiada ogromne znaczenie dla zapewnienia edukacji dzieciom z koczowniczych społeczności Tybetańczyków żyjących na stepach połóżonych powyżej 3500 m. n.p.m.

Od 2013 roku w którym miała miejsce reforma edukacji w Chinach, liczba uczniów zaczęła wzrastać gdyż Wakha jest jedną z niewielu wiejskich szkół w prowincji. Obecnie w Wakha mieszka 127 uczniów (wraz z siedmioma nauczycielami i innymi pracownikami placówki) lecz szkoła nie jest w stanie zapewnić godnych warunków zakwaterowania dla nowych uczniów.

Szkole brakuje klas oraz miejsc do spania w dormitorium i dzieci są zmuszone do chodzenia pieszo przez wiele godzin dziennie do domów, arażając się na różne ryzyka. Z tych powodów ASIA podjęła prace w Wakha: w 2012 ukończyliśmy budowę nowego budynku mieszczącego klasy szkolne i pomieszczenia biurowe, wyposażone w niezbędne materiały. Nowe klasy zostały zaprojektowane w nawiązaniu do tradycyjnego tybetańskiego i ekologicznego budownictwa w taki sposób aby mogły zapewnić wysokiej jakości podstawowe wykształcenie tybetańskim dzieciom i pomogły zachować ich język i kulturę.

W tej szkole dzieci są zmuszone jeść w klasach lub na zewnątrz, na zimnie, posiłki są gotowane w starej drewnianej kuchni, stąd paląca konieczność wybudowania nowej kuchni i stołówki.

Ponadto brakuje toalet i dzieci muszą załatwiać swe potrzeby na zewnątrz, często w ekstremalnych waruknach jakie dyktuje wysokogórski klimat płaskowyża. Dlatego istnieje konieczność wybudowania toalet.

Na koniec, w celu ochrony dzieci i nauczycieli przed zagrożeniem jaki niesie możliwość zetknięcia się z dziką zwierzyną płaskowyża (wilki, niedźwiedzi, pantery, dzikie psy) ważnym jest aby jak najszybciej wybudować mur otaczający szkołę.

Jeśli pragniesz przekazać darowiznę na rzecz projektu kliknij tu! http://asia-ngo.org/en/what-you-can-do/donate/.