Stowarzyszenie Międzynarodowej Solidarności z Azją


Budowa szkoły podstawowej w Derge

20 września 2009


Projekt przewiduje rozbudowę i wyposażenie szkoły podstawowej w miasteczku Derge. Szkoła zostala zalożona w 2002 roku przez Khempo Sonama - przełożonego świątyni w Dorje. Chodzą do niej żyjące w ogromnej biedzie dzieci, często sieroty. Oprócz nauki matematyki, angielskiego, itd, szkoła umożliwia im dostęp do nauki i kultury tybetańskiej. Kultywowane są tradycyjne tańce i pieśni. W tej chwili do szkoły chodzi 101 dzieci. Niestety warunki socjalne w szkole są tragiczne. Nie ma toalet, kuchni, placów zabaw, brak opieki lekarskiej. Brak tez podstawowego wyposażenia. ASIA, w 2005 roku, podjęła sie wybudowania szkoły (do tej pory nie było tam nawet sal lekcyjnych) z internatem dla 200 dzieci, zapewnienia im materiałów dydaktycznych i szkolenia nauczycieli. Całkowity koszt projektu to 240 272 Euro. Do dzisiaj udało sie skończyć budowę 6 sal lekcyjnych i internatu.

Pozostało jeszcze:

- wybudowanie toalet;
- dostarczenie sprzętów i mebli;
- dostarczenie materiałów do nauki dla dzieci.

Aby wesprzeć ten projekt wypełnij formularz.