Stowarzyszenie Międzynarodowej Solidarności z Azją


Wyślijmy je do szkoły!

29 grudnia 2012

Poniżej parę informacji o projekcie ASIA, który obecnie wspieramy:

Dzięki Wam zrobiliśmy "mały krok milowy" - 83 Tybetańskie dziewczynki będą miały ciepłe ubranie, jedzenie, książki, ale przede wszystkim mogły uczęszczać do szkoły, w której będą uczyły się swojej historii, języka i tysiącletniej tradycji.

Teraz potrzebujemy kontynuować ten projekt, żeby tę samą możliwość miało 500 tybetańskich dziewcząt, które dzięki wsparciu na odległość będą mogły wyrosnąć na wykształcone kobiety, świadome własnego potencjału.

Wiemy, że to trudne i ambitne przedsięwzięcie, ale wierzymy i ufamy, w Twoje zaangażowanie w ten projekt.

Wyślijmy je do szkoły!

Co możesz zrobić:

1. Wesprzeć tybetańską dziewczynkę:
Płacąc 25 euro miesięcznie możesz wesprzeć dziewczynkę i towarzyszyć jej w ten sposób w nauce (minimalne zobowiązanie to 3 lata)

2. Stworzyć grupę "rodziców na odległość" i wspierać finansowo dziewczynkę.

3. Przekazać pieniądze szkole w Golok
Szkoła zbudowana przez ASIA w 2004 roku odpowiedziłla na potrzeby i prawo dziewcząt do nauki. Przedtem w tej okolicy poziom analfabetyzmu wśród kobiet sięgał do 75% - nie było żadnej szkolnej instytucji, do której mogłyby uczęszczać dziewczynki. Bardzo ostre warunki pogodowe: zimno, silne deszcze, śnieg (zimowe temperatury sięgają minus 40 stopni) i coraz większa liczba chętnych doprowadziły do potrzeby interwencji ASIA. Projekt obejmuje budowę nowej stołówki i kuchni, nowego internatu i odnowienia obecnych budynków, czyli ponad 2000 metrów kwadratowych wymagających zbudowania lub renowacji. Najpilniejsze jest jednak zbudowanie stołówki i kuchni co wymaga 122 tysięcy euro.

Wpłacać można używając karty kredytowej na stronie ASIA

Bank transfer in the name of ASIA Onlus,
IBAN: IT 27 M 01 030 72 160 000 000 389 350
BIC/SWIFT: PASCITMMXXX

Albo pisząc w tej sprawie do Jagi jaga.zebro@gmail.com

4. Rozpowszechniać informacje!
Dołącz do nas na Facebooku i udostępniaj nasze apele, wyślij e-mail do osób ze swoich kontaktów itd.

Dziękujemy!!!


19 marca 2013

Projekt „Wyślijmy je do szkoły” zakończył się sukcesem!

Z przyjemnością informujemy, że udało się znaleźć 500 sponsorów, którzy kwotą 25 euro miesięcznie, zobowiązali się do wspierania utrzymania i wykształcenia dziewczynek. Drugim etapem tego projektu będzie renowacja szkoły.